سيمان پرتلند

سيمان پرتلند تيپ يك: به عنوان سيمان پرتلند معمولي براي مصارف عمومي در ساخت ملات يا بتن بكار مي‏‌رود، كه خود شامل: تيپ 1-325، تيپ 425-1، تيپ 525-1 مي‌شود.
سيمان پرتلند تيپ دو: به عنوان سيمان پرتلند اصلاح شده، مصرف ويژه آن در ساخت بتن‏‌هايي است كه حرارت هيدراتاسيون متوسط براي آنها ضرورت داشته و حمله سولفات‏‌ها به آنها در حد متوسط باشد.
سيمان پرتلند تيپ سه: به عنوان سيمان پرتلند با مقاومت اوليه زياد در شرايطي كه مقاومت اوليه زياد مورد نظر باشد بكار مي‌رود.
سيمان پرتلند تيپ پنج: به عنوان سيمان پرتلند ضدسولفات در شرايطي كه مقاومت زياد بتن در برابر سولفات‏‌ها مورد نظر باشد بكار مي‌رود.

آنالیز فیزیکی و شیمیایی

(411KB)PDFدانلود

بسته بندی

- پاكت‌هاي كاغذي
- پاكت‌هاي پلي پروپيلني 50 كيلوگرمي
- پاكت‌هاي پلي پروپيلني 25 كيلوگرمي
- جامبوبگ يك تني
- جامبوبگ يك و نيم تني

گواهينامه‌ محصول براي سيمان پرتلند تيپ‌هاي

5, 3, 2, 1.525, 1.425, 1.325

دسامبر 8, 2020

برگزاری مناقصه خرید ۱۵۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خرید ۱۵۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود را با […]
مارس 15, 2021

برگزاری مناقصه حمل سنگ آهن به شرکت سیمان شاهرود

این شرکت در نظر دارد ۱۵٫۰۰۰ تن سنگ آهن خود را از معدن موسسه همیار تولید سمنان از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات […]
ژوئن 2, 2021

برگزاری مناقصه انجام سرویس حمل و نقل سبک سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد انجام سرویس حمل و نقل سبک خود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند: […]
ژوئن 2, 2021

برگزاری مناقصه انجام سرویس حمل و نقل باری (وانت بار) سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد انجام سرویس حمل و نقل باری ( وانت بار ) خود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار […]
ژوئن 27, 2021

برگزاری مناقصه انجام سرویس حمل و نقل کارکنان سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد انجام سرویس حمل و نقل کارکنان خود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند: […]
دسامبر 19, 2021

برگزاری مناقصه خرید سنگ آهن به شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰

این شرکت در نظر دارد خرید ۵۰٫۰۰۰ تن سنگ آهن خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند: […]
می 23, 2022

برگزاری مناقصه حمل سنگ آهن به شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۱

این شرکت در نظر دارد حمل ۱۵۰٫۰۰۰ تن سنگ آهن خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند: […]
نوامبر 23, 2022

برگزاری مناقصه خرید سنگ آهن به شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۱

این شرکت در نظر دارد خرید ۱۰۰٫۰۰۰ تن سنگ آهن خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند: […]
ژانویه 5, 2023

برگزاری مناقصه ساخت و اجرای ۲ عدد سوله در شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۱

این شرکت در نظر دارد ساخت و اجرای ۲ عدد سوله مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده […]