برگزاری مناقصه پرسنل نگهبانی شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۹۹

برگزاری مناقصه معدن ۹۹
آوریل 25, 2020
برگزاری مناقصه انجام امور ساختمانی شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۹۹
آگوست 26, 2020

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد تامین نیروی نگهبانی مورد نیاز کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  • تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد بازرگانی – امور قراردادها
  • دانلود اسناد مناقصه
  • آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند