برگزاری مناقصه مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ مگاوات سیمان شاهرود ۱۴۰۳(به همراه الحاقیه و تمدید تاریخ)

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۳
می 8, 2024
شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۳
می 19, 2024

این شرکت در نظر دارد مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ مگاوات مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

 

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

 

نظرات بسته شده اند