برگزاری مناقصه خدمات نظافت شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه پرسنل نگهبانی شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰
ژوئن 29, 2021
برگزاری مناقصه خرید سنگ گچ شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰
آگوست 28, 2021

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خدمات نظافت مورد نیاز کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  • تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست– آقای خنجری
  • دانلود اسناد مناقصه
  • آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند