سيمان پرتلند

سيمان پرتلند تيپ يك: به عنوان سيمان پرتلند معمولي براي مصارف عمومي در ساخت ملات يا بتن بكار مي‏‌رود، كه خود شامل: تيپ 1-325، تيپ 425-1، تيپ 525-1 مي‌شود.
سيمان پرتلند تيپ دو: به عنوان سيمان پرتلند اصلاح شده، مصرف ويژه آن در ساخت بتن‏‌هايي است كه حرارت هيدراتاسيون متوسط براي آنها ضرورت داشته و حمله سولفات‏‌ها به آنها در حد متوسط باشد.
سيمان پرتلند تيپ سه: به عنوان سيمان پرتلند با مقاومت اوليه زياد در شرايطي كه مقاومت اوليه زياد مورد نظر باشد بكار مي‌رود.
سيمان پرتلند تيپ پنج: به عنوان سيمان پرتلند ضدسولفات در شرايطي كه مقاومت زياد بتن در برابر سولفات‏‌ها مورد نظر باشد بكار مي‌رود.

آنالیز فیزیکی و شیمیایی

(411KB)PDFدانلود

بسته بندی

- پاكت‌هاي كاغذي
- پاكت‌هاي پلي پروپيلني 50 كيلوگرمي
- پاكت‌هاي پلي پروپيلني 25 كيلوگرمي
- جامبوبگ يك تني
- جامبوبگ يك و نيم تني

گواهينامه‌ محصول براي سيمان پرتلند تيپ‌هاي

5, 3, 2, 1.525, 1.425, 1.325

آگوست 28, 2021

برگزاری مناقصه خرید سنگ گچ شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خرید سنگ گچ مورد نیاز کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند: […]
سپتامبر 27, 2021

برگزاری مناقصه حمل سنگ گچ شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد حمل سنگ گچ مورد نیاز کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند: […]
می 5, 2024

برگزاری مناقصه استخراج، بارگیری و حمل سنگ گچ شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۳

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد استخراج، بارگیری و حمل سنگ گچ مورد نیاز کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد […]
می 19, 2024

برگزاری مناقصه خرید و نصب زیپ پنل جهت پوشش سقف سوله ی ورزشی شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۳

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خرید و نصب زیپ پنل جهت پوشش سقف سوله ی ورزشی سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به […]