سيمان پرتلند

سيمان پرتلند تيپ يك: به عنوان سيمان پرتلند معمولي براي مصارف عمومي در ساخت ملات يا بتن بكار مي‏‌رود، كه خود شامل: تيپ 1-325، تيپ 425-1، تيپ 525-1 مي‌شود.
سيمان پرتلند تيپ دو: به عنوان سيمان پرتلند اصلاح شده، مصرف ويژه آن در ساخت بتن‏‌هايي است كه حرارت هيدراتاسيون متوسط براي آنها ضرورت داشته و حمله سولفات‏‌ها به آنها در حد متوسط باشد.
سيمان پرتلند تيپ سه: به عنوان سيمان پرتلند با مقاومت اوليه زياد در شرايطي كه مقاومت اوليه زياد مورد نظر باشد بكار مي‌رود.
سيمان پرتلند تيپ پنج: به عنوان سيمان پرتلند ضدسولفات در شرايطي كه مقاومت زياد بتن در برابر سولفات‏‌ها مورد نظر باشد بكار مي‌رود.

آنالیز فیزیکی و شیمیایی

(411KB)PDFدانلود

بسته بندی

- پاكت‌هاي كاغذي
- پاكت‌هاي پلي پروپيلني 50 كيلوگرمي
- پاكت‌هاي پلي پروپيلني 25 كيلوگرمي
- جامبوبگ يك تني
- جامبوبگ يك و نيم تني

گواهينامه‌ محصول براي سيمان پرتلند تيپ‌هاي

5, 3, 2, 1.525, 1.425, 1.325

فوریه 14, 2020

برگزاری مناقصه آتشباری ۸۰۰۰ متر چال دریل واگنی با ارتفاع ۳ تا ۹ متر با چاشنی نانل و الکتریکی برای مدت ۲ سال

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد آتشباری ۸۰۰۰ متر چال دریل واگنی با ارتفاع ۳ تا ۹ متر با چاشنی نانل و الکتریکی برای مدت ۲ […]
نوامبر 14, 2023

برگزاری مناقصه انجام آتشباری در شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۲

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد آتشباری خود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ محل […]
نوامبر 20, 2023

برگزاری مناقصه دریافت مشاوره در پرورش ماهیان خاویاری در شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۲

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد دریافت مشاوره در پرورش ماهیان خاویاری مورد نیاز خود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط […]