سيمان پرتلند

سيمان پرتلند تيپ يك: به عنوان سيمان پرتلند معمولي براي مصارف عمومي در ساخت ملات يا بتن بكار مي‏‌رود، كه خود شامل: تيپ 1-325، تيپ 425-1، تيپ 525-1 مي‌شود.
سيمان پرتلند تيپ دو: به عنوان سيمان پرتلند اصلاح شده، مصرف ويژه آن در ساخت بتن‏‌هايي است كه حرارت هيدراتاسيون متوسط براي آنها ضرورت داشته و حمله سولفات‏‌ها به آنها در حد متوسط باشد.
سيمان پرتلند تيپ سه: به عنوان سيمان پرتلند با مقاومت اوليه زياد در شرايطي كه مقاومت اوليه زياد مورد نظر باشد بكار مي‌رود.
سيمان پرتلند تيپ پنج: به عنوان سيمان پرتلند ضدسولفات در شرايطي كه مقاومت زياد بتن در برابر سولفات‏‌ها مورد نظر باشد بكار مي‌رود.

آنالیز فیزیکی و شیمیایی

(411KB)PDFدانلود

بسته بندی

- پاكت‌هاي كاغذي
- پاكت‌هاي پلي پروپيلني 50 كيلوگرمي
- پاكت‌هاي پلي پروپيلني 25 كيلوگرمي
- جامبوبگ يك تني
- جامبوبگ يك و نيم تني

گواهينامه‌ محصول براي سيمان پرتلند تيپ‌هاي

5, 3, 2, 1.525, 1.425, 1.325

فوریه 15, 2020

فروش اقلام ضایعاتی و مازاد شماره ۵۶

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی، با مشخصات و شرایط ذیل به فروش رساند: تاریخ برگزاری مزایده: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ محل […]
فوریه 20, 2023

فروش اقلام ضایعاتی و مازاد شماره ۵۷

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی، با مشخصات و شرایط ذیل به فروش رساند: تاریخ برگزاری مزایده: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ آخرین […]