برگزاری مناقصه معدن ۹۹

فروش اقلام ضایعاتی و مازاد شماره ۵۶
فوریه 15, 2020
برگزاری مناقصه پرسنل نگهبانی شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۹۹
می 30, 2020

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد انجام عملیات استخراج ، بارگیری و حمل مارل از معدن و تخلیه در سنگ شکن ها ، بارگیری و حمل از دپو و تخلیه در
سنگ شکن ها ، تخلیه و برگردان کلینکر و همچنین استفاده ساعتی از ماشین آالت مورد نیاز کارخانه سیمان شاهرود
 را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  • تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد بازرگانی – امور قراردادها
    دانلود اسناد مناقصه
  • آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند