برگزاری مناقصه انجام امور ساختمانی شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۹۹

برگزاری مناقصه پرسنل نگهبانی شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۹۹
می 30, 2020
برگزاری مناقصه خرید ۱۵۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود
دسامبر 8, 2020

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد انجام امور ساختمانی مورد نیاز کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  •  تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد بازرگانی – امور قراردادها
  • دانلود اسناد مناقصه
  •  آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: به مدت ۱۰ روز از زمان درج و چاپ آگهی
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند