فروش اقلام ضایعاتی و مازاد شماره ۵۶

برگزاری مناقصه آتشباری ۸۰۰۰ متر چال دریل واگنی با ارتفاع ۳ تا ۹ متر با چاشنی نانل و الکتریکی برای مدت ۲ سال
فوریه 14, 2020
برگزاری مناقصه معدن ۹۹
آوریل 25, 2020

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی، با مشخصات و شرایط ذیل به فروش رساند:

 • تاریخ برگزاری مزایده: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
 • محل دریافت اسناد مناقصه :
  شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد بازرگانی – امور قراردادها(آقای رجبی)
  دانلود اسناد مزایده اقلام ۵۶
 •  آخرین مهلت بازدید از اقلام مورد مزایده و تحویل فرم پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
 •  آدرس تحویل مدارک: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود، واحد حراست
 • تذکر:
   جهت بازدید از اقلام مورد مزایده، در ساعات اداری ۸ الی ۱۲ صبح به محل سایت کارخانه مراجعه فرمایید.
   تلفن پاسخگو به سوالات: ۰۲۳۳۲۳۰۰۰۶۷ (واحد بازرگانی)
   جهت اخذ اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی کارخانه  (آقای رجبی) تماس حاصل نمایید.
   آدرس کارخانه شرکت در قسمت تماس سایت آمده است.
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند