تجدید برگزاری مناقصه خرید ۱۰۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه دریافت مشاوره در پرورش ماهیان خاویاری در شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۲
نوامبر 20, 2023
برگزاری مناقصه خرید ۵ میلیون تخته پاکت ۵۰ کیلویی سیمان ADstar در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
دسامبر 6, 2023

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خرید ۱۰۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  • محل دریافت اسناد مناقصه : شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست – آقای خنجری
  • دانلود اسناد مناقصه
  •  آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

 

نظرات بسته شده اند