تجدید برگزاری مناقصه انجام امور حمل نفت کوره سیمان شاهرود ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه انجام امور حمل نفت کوره سیمان شاهرود ۱۴۰۱
ژوئن 30, 2022
ورود به پرتال سهامداران سیمان شاهرود
اکتبر 8, 2022

این شرکت در نظر دارد انجام امور حمل نفت کوره خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

نظرات بسته شده اند