برگزاری مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل در سیمان شاهرود ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه خرید ورق نسوز در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
ژانویه 28, 2024
برگزاری مناقصه انجام امور ساختمانی سیمان شاهرود ۱۴۰۲
فوریه 21, 2024

این شرکت در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند