برگزاری مناقصه دریافت مشاوره در پرورش ماهیان خاویاری در شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه انجام آتشباری در شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۲
نوامبر 14, 2023
تجدید برگزاری مناقصه خرید ۱۰۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود ۱۴۰۲
دسامبر 3, 2023

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد دریافت مشاوره در پرورش ماهیان خاویاری مورد نیاز خود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند

  • تاریخ برگزاری مناقصه:۱۰ روز پس از چاپ آگهی مناقصه در روزنامه
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
    دانلود اسناد مناقصه

     آدرس تحویل مدارک: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود، واحد حراست

با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند