برگزاری مناقصه دارد خرید انواع لوله و اتصالات تاسیساتی مورد نیاز شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۳

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی “روابط عمومی و ارتباطات
می 29, 2024

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خرید انواع لوله و اتصالات تاسیساتی مورد نیاز خود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  • تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست– آقای خنجری
  • دانلود اسناد مناقصه
  • آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند