برگزاری مناقصه خرید ۵ میلیون تخته پاکت ۵۰ کیلویی سیمان ADstar در سیمان شاهرود ۱۴۰۲

تجدید برگزاری مناقصه خرید ۱۰۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود ۱۴۰۲
دسامبر 3, 2023
برگزاری مناقصه خرید و نصب ۳ عدد میکسر در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
دسامبر 30, 2023

این شرکت در نظر دارد خرید ۵ میلیون تخته پاکت ۵۰ کیلویی سیمان ADstar مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند