برگزاری مناقصه خرید ۱۵۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود

برگزاری مناقصه انجام امور ساختمانی شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۹۹
آگوست 26, 2020
برگزاری مناقصه برون سپاری واحد تعمیرگاه ماشین آلات سیمان شاهرود
دسامبر 29, 2020

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خرید ۱۵۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  •  تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست – آقای خنجری
  • دانلود اسناد مناقصه
  •  آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: به مدت ۱۰ روز از زمان درج و چاپ آگهی
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

 

نظرات بسته شده اند