برگزاری مناقصه خرید ۱۰۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود ۱۴۰۲

تجدید برگزاری مناقصه خرید سنگ آهن در شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۲
اکتبر 14, 2023
برگزاری مناقصه انجام آتشباری در شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۲
نوامبر 14, 2023

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خرید ۱۰۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  •  تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
  • محل دریافت اسناد مناقصه : شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست – آقای خنجری
  • دانلود اسناد مناقصه
  •  آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: به مدت ۱۰ روز از زمان درج و چاپ آگهی
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

 

نظرات بسته شده اند