برگزاری مناقصه خرید و نصب ۳ عدد میکسر در سیمان شاهرود ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه خرید ۵ میلیون تخته پاکت ۵۰ کیلویی سیمان ADstar در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
دسامبر 6, 2023
برگزاری مناقصه خرید ورق نسوز در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
ژانویه 28, 2024

این شرکت در نظر دارد خرید و نصب ۳ عدد میکسر مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند