برگزاری مناقصه خرید و نصب زیپ پنل جهت پوشش سقف سوله ی ورزشی شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۳

تغییر تاریخ شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۳
می 19, 2024
بازدید جناب آقای دکتر وفاپور مدیرعامل محترم هلدینگ فارس و خوزستان از شرکت سیمان شاهرود
می 29, 2024

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خرید و نصب زیپ پنل جهت پوشش سقف سوله ی ورزشی سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  • تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست– آقای خنجری
  • دانلود اسناد مناقصه
  • آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند