برگزاری مناقصه خرید ورق نسوز در سیمان شاهرود ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه خرید و نصب ۳ عدد میکسر در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
دسامبر 30, 2023
برگزاری مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
فوریه 18, 2024

این شرکت در نظر دارد خرید ورق نسوز مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند