برگزاری مناقصه خرید ورق نسوز در سیمان شاهرود ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه خرید قطعات سرور در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
می 6, 2023
برگزاری مناقصه خرید قالب بتنی در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
می 16, 2023

این شرکت در نظر دارد خرید ورق نسوز مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند