برگزاری مناقصه خرید سنگ آهن شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه خرید سنگ گچ شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰
آگوست 28, 2021
برگزاری مناقصه حمل سنگ گچ شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰
سپتامبر 27, 2021

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد خرید سنگ آهن نیاز کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  • تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست– آقای خنجری
  • دانلود اسناد مناقصه
  • آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند