برگزاری مناقصه خرید انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت آبیاری قطره ای در سیمان شاهرود ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه خرید تایر، تیوپ و نوار در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
آوریل 29, 2023
برگزاری مناقصه خرید انواع آنکر در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
آوریل 29, 2023

این شرکت در نظر دارد خرید انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت آبیاری قطره ای مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند