برگزاری مناقصه خرید انواع جرم های نسوز پاششی در سیمان شاهرود ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه خرید انواع جرم های ریختنی نسوز در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
ژوئن 13, 2023
برگزاری مناقصه خرید انواع آهن آلات در سیمان شاهرود ۱۴۰۲
ژوئن 19, 2023

این شرکت در نظر دارد خرید انواع جرم های نسوز پاششی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند