برگزاری مناقصه خرید اقلام ریخته گری در سیمان شاهرود ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه خرید ۱۰ میلیون تخته پاکت ۵۰ کیلویی سیمان ADstar در سیمان شاهرود ۱۴۰۱
مارس 2, 2023
برگزاری مناقصه خرید تایر، تیوپ و نوار در سیمان شاهرود ۱۴۰۱
مارس 11, 2023

این شرکت در نظر دارد خرید اقلام ریخته گری مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند