برگزاری مناقصه حمل ۱۵ میلیون لیتر نفت کوره از انبار ری تهران به سیمان شاهرود ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه مشاوره و طراحی راه اندازی خطوط تولید گچ برای سیمان شاهرود ۱۴۰۱
اکتبر 12, 2022
برگزاری مناقصه خرید سنگ آهن به شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۱
نوامبر 23, 2022

این شرکت در نظر دارد حمل ۱۵ میلیون لیتر نقت کوره مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

 

نظرات بسته شده اند