برگزاری مناقصه حمل سنگ گچ شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه خرید سنگ آهن شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰
آگوست 28, 2021
برگزاری مناقصه خرید سنگ آهن به شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۰
دسامبر 19, 2021

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد حمل سنگ گچ مورد نیاز کارخانه سیمان شاهرود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

  • تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
  • محل دریافت اسناد مناقصه :
    شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست– آقای خنجری
  • دانلود اسناد مناقصه
  • آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز ۱۴۰۰/۰۷/۱۳
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند