برگزاری مناقصه حفر ۴۰۰۰۰ متر چال دریل واگنی با ارتفاع ۳ تا ۹ متر برای مدت ۲ سال

استقرار سیستم‌های کیفی به صورت درون‌زا
فوریه 3, 2020
برگزاری مناقصه آتشباری ۸۰۰۰ متر چال دریل واگنی با ارتفاع ۳ تا ۹ متر با چاشنی نانل و الکتریکی برای مدت ۲ سال
فوریه 14, 2020

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد حفر ۴۰۰۰۰ متر چال دریل واگنی با ارتفاع ۳ تا ۹ متر برای مدت ۲ سال واقع در معدن آهک خود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:

 • تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
 • محل دریافت اسناد مناقصه :
  شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد بازرگانی – امور قراردادها(آقای رجبی)
  دانلود اسناد مناقصه
 • آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

  تذکر:
   فایل مربوطه را دانلود کرده و پس از پرینت، نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام نمایید.
   آدرس تحویل مدارک: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود، واحد حراست

با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند