برگزاری مناقصه مشاوره و طراحی راه اندازی خطوط تولید گچ برای سیمان شاهرود ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه انجام امور ساختمانی سیمان شاهرود ۱۴۰۱
اکتبر 12, 2022
برگزاری مناقصه حمل ۱۵ میلیون لیتر نفت کوره از انبار ری تهران به سیمان شاهرود ۱۴۰۱
نوامبر 17, 2022

این شرکت در نظر دارد مشاوره و طراحی راه اندازی خطوط تولید گچ خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

 

نظرات بسته شده اند