برگزاری مناقصه انجام امور حمل ۴۵ میلیون لیتر نفت کوره سیمان شاهرود ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه خرید سنگ آهن در شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۲
سپتامبر 18, 2023
تجدید برگزاری مناقصه خرید سنگ آهن در شرکت سیمان شاهرود ۱۴۰۲
اکتبر 14, 2023

این شرکت در نظر دارد انجام امور حمل ۴۵ میلیون لیتر نفت کوره خود را از طریق برگزاری مناقصه و با شرایط و مشخصات اعلام شده به انجام برساند:

  •  آخرین مهلت تحویل مدارک : پایان ساعت اداری روز  ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
  • محل تحویل اسناد مزایده: شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد حراست
  • دانلود اسناد مناقصه

با تشکر

واحد بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند