برگزاری مناقصه انجام آتشباری در شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۲

برگزاری مناقصه خرید ۱۰۰٫۰۰۰ تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان شاهرود ۱۴۰۲
نوامبر 4, 2023
برگزاری مناقصه دریافت مشاوره در پرورش ماهیان خاویاری در شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۲
نوامبر 20, 2023

شرکت سیمان شاهرود در نظر دارد آتشباری خود را با شرایط و مشخصات اعلام شده به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند

 • تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
 • محل دریافت اسناد مناقصه :
  شاهرود – کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود – واحد بازرگانی – امور قراردادها(آقای رجبی)
  دانلود اسناد مناقصه
  تذکر:
   فایل مربوطه را دانلود کرده و پس از پرینت، نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام نمایید.
   آدرس تحویل مدارک: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مجن، کارخانه سیمان شاهرود، واحد حراست
با تشکر
مدیر بازرگانی شرکت سیمان شاهرود

 

نظرات بسته شده اند